0

Praesens-díj

A pályázat leadási határideje: 2018. február 10., 18:00

Jelölés és pályázat leadása

A pályázatot lezártuk, a díjazottakat e-mailben fogjuk értesíteni.

2017-ben a Budapesti Jogászbál által alapított szakmai és tanulmányi elismerést, a Praesens-díjat is szervesen érinti az estélyt átfogó újítások sora. A bál változatlanul nemcsak megbecsüli, de értékeli is a területükön kiemelkedőket, azonban az eddigiekhez képest szélesebb körben. Tapasztalatunk szerint a különböző területeken elhelyezkedők díjazásában legtöbb esetben csak az ügyvédség élvez primátust, azonban 2017-től a Praesens-díjjal már a klasszikusnak számító jogászi életutak, így a bíró, ügyész, közjegyző, mindezeken túl pedig az ügyédjelölt kategóriák is megjelentek. A továbbiakban egy különálló osztály bevonásával olyan jogász kollégát is értékelünk, aki cégvezetőként és/vagy jogtanácsosként – akár vállalati szinten, akár önállóan – a gazdasági életben tevékeny szerepet tölt be.

 A Praesens-díj elnyerésére indítványozott jelölést is érintik az újítások. 2017-től két rendszeren keresztül nyílik lehetőség a díjazottak közé kerülni:

I. A klasszikus jogászi területek közül az alábbi három kategóriát rangsorolás nélkül felállított preferenciák alapján életműdíjjal tünteti ki a szakmai zsűri a szervezőbizottsággal közösen:

 • bíró
 • közjegyző
 • ügyész

II. A pályázható kategóriák

 • az ügyvéd
 • ügyvédjelölt
 • és jogtanácsos/gazdasági területen tevékeny jogász
 • joghallgató*

III. Kiemelt meghívotti kör: rangsorolás nélkül felállított preferenciák alapján életműdíjjal tünteti ki a szakmai zsűri a szervezőbizottsággal közösen:

 • mérnök

 2018. február 17-én kiemelt figyelemmel várja az est a mérnököket, s ebben a tekintetben nem érinti változtatás a Praesens-díjat. A szervezőbizottság egy szakmai zsűri bevonásával eddigi munkájáért és a mérnöki hivatásban elért kimagasló sikereiért díjjal tünteti ki a CLXXXVI. Budapesti Jogász- és Mérnökbál mérnökét.

 A szakmai és tanulmányi sikereket értékelő elismerést a vacsorát követően vehetik át a díjazottak, akiket ezúttal is tisztelettel és szeretettel várunk a díszvendégeink között. A díjra 2017. december 11-én 14:00-tól 2018. február 10. 18:00-ig lehetett pályázatot benyújtani.

* Hallgatói kategóriákban a Praesens-díj szabályzata által tartalmazott dokumentumok csatolása a Pályázó részéről a díjazásért való pályázati részvétel elsődleges kritériuma. A hallgatói kategóriák esetén a pályázati dokumentáció végső leadási dátuma a bált megelőző 7. nap, azaz 2018. február 10. 18:00.

Budapest, 2017. november 2.

2015-ben kitüntetettek névsora

 1. joghallgató kategória: Majoros Tünde, a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának hallgatója
 2. jogász kategória: Dr. László Balázs
 3. orvostanhallgató kategória: Pálya Fanni, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának hallgatója
 4. orvos kategória: Dr. Szabó Bálint Gergely

2015-ben a díjakat átadta

 1. Prof. Dr. Mezey Barna, Az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora
 2. Prof. Dr. Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora, a Magyar Rektori Konferencia elnöke
 3. Prof. Dr. Kecskés László, a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar dékánja
 4. Prof. Dr. Király Miklós, Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar dékánja

2016-ban kitüntetettek névsora

 1. joghallgató kategória: Szigeti Imola, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
 2. jogász kategória: Dr. Nagy Alexandra
 3. tudomány kategória, egyetemi hallgató: Dr. Ács Balázs, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának hallgatója
 4. tudomány kategória: Dr. Dávid Ferenc

2016-ban a díjakat átadta

 1. Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter, Az MTA korábbi elnöke
 2. Dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke
 3. Berki István, a Lexus Buda tulajdonos vezérigazgatója
 4. Prof. Dr. Király Miklós, Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar dékánja

2017-ben kitüntetettek névsora

 1. joghallgató kategória: Biró Zsófia, a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karának hallgatója
 2. ügyvédjelölt kategória: Dr. Papp Olga
 3. ügyvéd kategória: Dr. László Balázs
 4. cégvezető/jogtanácsos kategória: Dr. Havasy-Laky Barbara
 5. közjegyző életműdíj kategória: Dr. Várkonyi Vera
 6. bíró életműdíj kategória: prof. Dr. Lévay Miklós, korábbi alkotmánybíró
 7. ügyész életműdíj kategória: Dr. Sinku Pál, legfőbb ügyészségi tanácsos főosztályvezető ügyész
 8. bankár életműdíj kategória: Auth Henrik, a Magyar Bankszövetség etikai bizottságának elnöke

2017-ben a díjakat átadta

Gundel Takács Gábor

A megjelenítéshez kattintson a lefelé mutató nyílra

Szabályzat

A Praesens-díj szabályzata

1. § A Praesens-díj

(1) A Praesens-díj (továbbiakban: Díj) a Budapesti Jogászbál (továbbiakban: Jogászbál) szervezői (továbbiakban Szervezők) által alapított szakmai elismerés, amelynek célja azon teljesítmények értékelése, akik a jogászi hivatás elsajátítása, illetve annak gyakorlása során munkájukkal kimagasló eredményt értek el.

(2) A Díj évente egy alkalommal kerül odaítélésre a jelen szabályzatban meghatározott kategóriákban. A Díj egyes kategóriáiban évente egy díjazott - mely egyes esetekben több személyből is összetevődhet - kerülhet díjazásra. Szervezők fenntartják a jogot, hogy egyes kategóriákban a Díj az adott évben ne kerüljön kiosztásra.

2. § Közzététel

A Díjra vonatkozó információkat a Szervezők a Jogászbál hivatalos honlapján (továbbiakban: Honlap) közzétett hirdetmény útján hozzák nyilvánosságra. A hirdetmény tartalmazza különösen: az adott évben odaítélhető kategóriák elnevezését, a pályázati feltételeket, a pályázat benyújtásának módját és a pályázati határidőket. A hirdetményben nem szereplő kérdések tekintetében jelen szabályzatban foglaltak az irányadók.

3. § A Díj kategóriái

(1) A Díj az alábbi állandó kategóriákban kerül odaítélésre:

a)           bíró;

b)           ügyész;

c)           közjegyző;

d)           ügyvéd;

e)           ügyvédjelölt;

f)            jogi végzettséggel rendelkező cégvezető és/vagy jogtanácsos;

g)            joghallgató.

(2) A Díj odaítélésre kerülhet egy vagy több további kategóriában is (továbbiakban: Vendégkategóriák), amely kategóriák számát, elnevezését és ezen kategóriákban a Díj odaítélésének és a jelölésnek a módját a Szervezők határozzák meg. A Vendégkategóriák elnevezését, ezen kategóriákban a Díj odaítélésének feltételeit és módját, valamint a jelölésnek a módját a Honlapon közzé kell tenni.

4. § A Díj odaítélésének feltételei

(1) Az állandó kategóriákban a Díj odaítélhető bármely, jogász végzettséggel  már  - vagy tanulmányai miatt a későbbiekben - rendelkező személynek, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

a) bíró kategória esetén: legalább 10 év bírói szakmai gyakorlat;

b) ügyész kategória esetén: legalább 10 év ügyészi szakmai gyakorlat;

c) közjegyzői kategória esetén: legalább 10 év közjegyzői szakmai gyakorlat;

d) ügyvéd: legalább 10 év ügyvédi szakmai gyakorlat, valamint egy 1-3 oldalas pályázat, melyben számot ad eddigi tevékenységéről

e) ügyvédjelölt: ajánlás a principális(ok)tól, szakmai önéletrajz, illetve motivációs levél;

f) cégvezető: legalább 10 év szakmai gyakorlati gazdasági vagy üzleti területen, továbbá motivációs levél;

g) joghallgató: legalább 3 tanári és/vagy szakmai ajánlás, valamint a tanulmányi és/vagy szakmai eredmények másolata, továbbá szakmai önéletrajz.

(2) A vendégkategóriákban a Díj odaítélésének feltételeit a Honlapon közzé kell tenni.

5. § A Díj odaítélésének módja

(1) A Díj odaítélése kettő módon: zsűrizett és pályázatos  kategóriákban történik. Zsűrizett kategóriák a bíró, ügyész, valamint közjegyző kategória. Pályázatos kategóriák az ügyvéd, ügyvédjelölt és a jogtanácsos/cégvezető, valamint a joghallgató kategória.

(2) A Díj zsűrizett kategóriákban történő odaítéléséről szóló döntés előkészítésére a Szervezők szakmai zsűrit kérnek fel. A szakmai zsűri tagjainak számát és személyét a Szervezők határozzák meg. A Díj egyes kategóriákban történő odaítéléséről a szakmai zsűri véleménye alapján a Szervezők döntenek.

(3) A Díj pályázatos kategóriában történő odaítéléséről szakmai alapon döntenek. A szakmai zsűri tagjainak számát és személyét a Szervezők határozzák meg. A Díj egyes kategóriákban történő odaítéléséről a szakmai zsűri véleménye alapján a Szervezők döntenek. 

(4)  A Díjazott jogosult szakmai önéletrajzában, online felületein a Díj elnyeréséről számot adni, online felületein az díjazás logóját feltüntetni.

6. § A díjazás módja

A Díj valamely kategóriájában adott évben díjazottak kísérőjükkel díszvendégként vehetnek részt az adott évi Budapesti Jogászbálon. A Díjak a Jogászbál során, ünnepélyes keretek között kerülnek átadásra. A Díj elnyeréséről a díjazott időkorlát nélkül jogosult beszámolni szakmai és online felületein egyaránt.

7.§ Záró rendelkezések

A pályázók a pályázat benyújtásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárulnak, hogy a zökkenőmentes lebonyolítása érdekében pályázatukat a Szervezők a Honlapon szükség esetén nyilvánosságra hozzák. A pályázók a szabályzatban szereplő feltételeket ezzel egyidejűleg elfogadják.

A megjelenítéshez kattintson a lefelé mutató nyílra.

A CLXXXVI. estélyen, 2018-ban

Praesens-díjak

Összes
Ügyvédjelölt
Ügyvédjelölt
Ügyvédjelölt
Praesens-díj
Ügyvéd
Ügyvéd
Ügyvéd
Praesens-díj
Mérnök
Mérnök
Mérnök
Praesens-díj
Bíró
Bíró
Bíró
Praesens-díj
Ügyész
Ügyész
Ügyész
Praesens-díj
Közjegyző
Közjegyző
Közjegyző
Praesens-díj
Jogtanácsos
Jogtanácsos
Jogtanácsos
Praesens-díj
Joghallgató
Joghallgató
Joghallgató
Praesens-díj