0

Részvételi feltételek

CLXXXVI. Budapesti Jogász- és Mérnökbál

Részvételi feltételek

A Budapesti Jogászbál valamennyi résztvevője a regisztrációval tudomásul veszi és elfogadja az alábbi részvételi feltételeket.

  1. A rendezvényen való részvétel feltétele az online űrlap kitöltése a www.budapestijogaszbal.hu weboldalon és a részvételi díj kifizetése a szervező (Bowman and Becker Kft. felé), mely minden esetben átutalással, a rendezvényt megelőzően történik. Helyszíni regisztráció, valamint díjfizetésre nincsen lehetőség.
  2. Az online kitöltött és leadott regisztráció nem minősül véglegesített regisztrációnak és részvételre nem jogosít fel.
  3. A regisztrálók elfogadják, hogy a rendezvény létszámlimittel kerül megrendezésre.
  4. A részvételi díj befizetésével a regisztrálók visszavonhatatlanul elfogadják, hogy a részvételi díj visszatérítésére az átutalást követő 5 mukanapot követően nincs lehetőség. 31 nappal a rendezvény előtt a (a bál közeliségére való tekintettel) a türelmi időszak megszűnik, visszatérítésre 5 munkanapon belül sincen lehetőség.
  5. A rendezvényen való részvétel a résztvevők saját felelősségére történik. A rendezvény szervezői mindenben törekednek a résztvevők zavartalan és biztonságos szórakozásához szükséges feltételek megteremtésére, azonban a résztvevőknek felróható vétkes magatartásból származó egészségügyi, anyagi, erkölcsi és egyéb károkért felelősséget nem vállalnak.
  6. A résztvevők a rendezvény helyszínét annak tartozékaival együtt kizárólag rendeltetésszerűen használhatják, annak állagát  kötelesek minden tekintetben megőrizni. A résztvevők a rendezvény teljes időtartama alatt a Budapesti Jogászbál szellemiségéhez, illetve a rendezvénynek otthont adó helyszínhez méltó viselkedést kötelesek tanúsítani. A résztvevők a felróható vétkes magatartásukból eredő esetleges károkért teljes anyagi felelősséggel tartoznak és tudomásul veszik, hogy velük szemben a rendezvény szervezői kárigényt érvényesíthetnek.
  7. A rendezvényen fénykép, hang- és mozgókép felvétel készül. A résztvevők a rendezvényen való részvétellel kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárulnak őket ábrázoló képmás, illetve hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához, egyúttal vállalják, hogy ehhez kapcsolódóan bármilyen későbbi kártérítéstől, sérelemdíjtól illetve egyéb követeléstől lemondanak.